Začínáme

Jak na to?

Už samotná šance hodit něco docela velkého a poměrně těžkého mezi ty sedící kuželky je legrace. ALE jakmile začne soutěž, vtáhne vás to do hry a budete chtít být nejlepší. Srazit co nejvíce kuželek při co nejvíce hodech je prvním cílem. Zlepšovat se však vyžaduje zlepšení fyzické techniky a strategie. Jednou z nejvýznamnějších požadovaných dovedností je přesnost. Níže najdete popis, jak být lepší.

Hodně štěstí!

 • Pro shození všech kuželek jedním hodem STRIKE je skoro vždy nezbytné zasáhnout čelní hlavní kuželku. Praváci by měli mířit napravo od hlavní kuželky, levá strana platí pro leváky. Tato oblast je nazývaná "kapsa".
 • Zasáhnout oblast kapsy znamená strefit se správně namířenou koulí do dvoupalcové oblasti vzdálené od hráče 60 stop. 
 • Dalším významným momentem je vliv, který má koule při kontaktu s hlavní kuželkou. Jednou z věcí, která determinuje tento styk, je váha koule. Další je rychlost koule, úhel ve kterém zasáhne koule oblast kapsy a dráha jejího pohybu jsou také faktory, které zde hrají důležitou roli.
 • Ještě malé varování! Silou nabitá koule je k ničemu, když není přesná. Je mnohem lepší použít lehčí kouli s menší rychlostí než provádět divoké zásahy. Vrcholoví hráči se nesnaží hodit kouli naprosto rovně. Pravákům směřuje dráha koule zprava doleva, leváků naopak.
 • Všechny dráhy mohou vypadat stejně, ale nehraje se na nich stejným způsobem. Jako u pneumatiky na silnici, i u koule a dráhy vzniká množství tahanic, které ovlivňují konečnou dráhu hozené koule. To je také jeden z nejvýraznějších vlivů na míru kličkování koule. Přizpůsobit se dané dráze je součástí sportovního klání. Jistě, srážení kuželek koulí nevypadá nijak složitě. Ale čím více do tohoto sportu proniknete, tím více bude pro vás lákavé být stále lepší a lepší.

 

Držení koule

 • Klasické držení - standartní kouli se 3 otvory držíme dvěma vsunutými prsty a palcem ruky. Prsty by měly být ponořeny do koule po druhý kloub, palec celý. Vrchní prsty leží volně přes vršek koule a dlaň by se měla volně dotýkat povrchu koule.
 • To je konvenční standartní držení. Pokud je provedeno správně, umožňuje hráči houpat relativně těžkou koulí bez nutnosti ji nějak mačkat či tisknout. Ani se nemusí obávat toho, že mu palec nebo prsty uvíznou v dírách. Návyk správného držení koule je rozhodujícím prvkem dobré hry. Dokonce není nutné kupovat si novou kouli, protože i starší mně přenechaná koule jde ucpat a znovu upravit tak, aby vyhovovala novému majiteli. Ale zbrusu nová, vyměřená a odborníkem vyvrtaná koule je zárukou toho, že se vám bude dobře hrát.

Postoj

 • Pokud se projdete po přístupové rozběhové dráze, všimnete si dvou řad vyznačených bodů. Zadní řada značí vzdálenost 15 stop od faulové čáry, zatímco ta odlehlejší řada bodů je 12 stop daleko. Tyto body jsou vašimi největšími pomocníky při vyměřování vaší výchozí pozice.
 • Děti potřebují stát blíže k faulové čáře než dospělí, protože jejich kroky jsou kratší. Také pro začínající hráče jakékoliv výšky bude nejspíš výhodnější kratší rozběhová dráha. Po získání určité jistoty a zkušeností se mohou rozhodnout pro delší vzdálenost.
 • Ať už zvolíte jakoukoliv startovní vzdálenost chcete, aby váš poslední krok končil u faulové čáry, ale ne tak blízko, abyste riskovali její přešlápnutí. K dobrému postoji je třeba mít chodila u sebe, nohy mírně pokrčené směrem dopředu. Snažte se o pocit uvolněné připravenosti, ne ztuhlosti či topornosti. Koule by se měla nacházet někde mezi pasem a výškou hrudi, při pravé straně těla, u levé strany v případě leváků.
 • Hrající ruka drží kouli, druhá by měla kouli přidržovat.ramena v pravém úhlu k bowlingovému cíli.
 • Nehrající ruka pomáhá přidržovat kouli, zápěstí poměrně zpevněné a přímé, ale ne zvrácené dozadu, loket hrající ruky zůstává přimknutý k boku, kolena mírně pokrčená, chodila u sebe, směrem k cíli 

Rozmach, kroky a souhra

 • Rozmach - pokud uchopíte poměrně těžký předmět jakým je bowlingová koule a zkusíte si pohyb spodního hodu, poznáte, že tento pohyb vyžaduje svůj vlastní rytmus.
 • Jedná se vlastně o základní kyvadlo. Právě to je podstatou dobrého a důsledného rozmachu. Pokud ho hráči nezvládnou, těžko dostanou kouli vůbec na dráhu. Co se týče váhy, vyberte si takovou kouli, kterou můžete pohodlně a uvolněně rozhoupat vzad a vpřed.
 • Pokud Vám koule zvrátí zápěstí dozadu nebo zapříčiní pokles ramen během rozmachu, je pro Vás koule příliš těžká. Pokud jste schopni ji řídit pouze silou své ruky, je pro Vás příliš lehká.  

Kroky

 • Začátečníkům se doporučují 4 kroky vpřed. Později lze přidat pátý krok. Každý krok směřuje rovně vpřed. Usilujeme o normální vycházkový krok stylem pata - špička. Pouze poslední krok s mírným sklouznutím je odlišný. při něm se koule přibližuje k botě na bowling, což způsobuje její sklouznutí. Poté se váha přenáší dozadu k patě, čímž zastavíme.
 • Nejkratší by měl být první krok. Nejdelší by měl být krok poslední, protože je v něm sklouznutí. Pro udržení stálého rytmu Vám pomůže vzpomínka na tikání hodin 1-2-3-4.
 • Pro praváky je sled kroků pravá, levá, pravá, levá. U leváků je to levá, pravá, levá a pravá noha.   

Sladění rozmachu a kroků

 • Rozmach ani kroky nejsou samostatně nijak složitým pohybem. Ovšem jejich vzájemné sladění určuje váš rozběh - zda bude příjemně uvolněnou nebo vypětím poznamenanou záležitostí. Při házení je třeba zaujmout stabilní pozici, ale zároveň chcete získat ze svých kroků maximální výhodu a prospěch ve hře. Chcete všechnu svojí získanou rychlost přenést na kouli. Takže dobře načasovaný hod přijde na řadu ve chvíli, kdy klouzající noha zastaví.
 • Jak docílíte bodu hodu, který by byl odrazen nejlepší kombinace stability a správného okamžiku? Když při rozmachu vzad dosáhnete jeho nejvyššího bodu a zbývá vám dokončit krok poslední. Z této pozice jdou společně kupředu klouzající noha a hrající ruka. Účinného hodu dosáhnete právě touto souhrou pohybu.
 • První 3 kroky probíhají v době, kdy kouli napřahujete dozadu až k jejímu nejvyššímu bodu. Poté jste v pozici určené pro zhoupnutí koule směrem dolů, sklouznutí a samotný hod. Klíčem k tomu je uchopit kouli v okamžiku, kdy jsem připravený na správný viditelný pohyb. V bowlingovém slangu je to odstrčení. Při prvním kroku se koule pohybuje ze své výchozí pozice do bodu asi 12 - 18 palců před tělem. Odtud je připravena přejít do svého oblouku zhoupnutí, kdy my uděláme 2. a 3. krok.
 • Začátek rozběhu je spouští sladěného pohybu. Odstrčení musí být jednoduché a snadné. I zkušení hráči se často snaží vybrousit toto načasování. Soustředí se přitom na první pohyb koulí ve vztahu ke krokům. Snaží se sladit první krok a moment odstrčení. Pak načasování procesu funguje i ve zbývajících částech rozběhu.

krok - koule se pohybuje ven (vytáčí se?)

krok - koule jde dolů

krok - koule jde do zadu

krok - koule jde dolů

Hod a dotažení

 • Protože lidé hrající bowling jsou různé postavy, velikosti a věku, je i jejich pohyb paží a nohou odlišný. Ale moment, kdy se koule blíží k bodu hodu, je u všech dobrých hráčů téměř stejný. Koule by měla být hozena ve chvíli, kdy míjí kotník klouzající nohy. U praváků klouže levá noha, u leváků pravá.
 • Koule by měla nohu míjet ve vzdálenosti 2 palce od kotníku. V tomto okamžiku je tělo optimálně rozvrženo, aby poslalo kouli požadovaným směrem. Při dobře načasovaném a dokonale provedeném hodu pracuje hráč tzv. pákovým převodem - ten je výsledkem ideální kombinace pozice těla, načasování a rovnováhy.
 • K tomu, aby koule minula klouzající nohu v oblasti kotníků je třeba několik věcí. Jednou z nich je ohnutí nohy při posledním kroku v koleni. Co se na první pohled zdá být krkolomným a neohrabaným postojem. Vám může za chvíli připadat jako něco docela přirozeného. Vedle několika ohnutí od kolena výš přispívá k celkovému procesu snížení i horní část těla. Ideální je úklon vpřed o 15 - 20 stupňů. Pro nalezení nejlepší rovnováhy by měl střed hrudníku spočinout nad klouzajícím kolenem. Při celém rozběhu by měla hlava zůstat vzpřímená. Oči soustředěně sledují zamýšlený cíl. Nehrající ruka pomáhá udržet rovnováhu, napřažená do strany.  

Dotažení

Všechny aktivity jako je vrh, kop nebo hod míčem či koulí provází také pohyb dotažení. Bowling není výjimkou. Dobré hráče vždy poznáte podle jejich hodu a techniky dotažení. Při úplném dotažení jde hrající ruka od bodu spodního zhoupnutí až do úrovně ramen či výš. Dráha tohoto dotažení by měla směřovat k cíli, nikoliv do strany. Ačkoliv je práce s koulí ukončena v okamžiku hodu, procvičování a doplnění dotažení je skvělou pomocí při tréninku. Zlepšuje funkci nápřahu a celkové rovnováhy při rozběhu. 

Zaměřování cíle a strategie

 • Pokud chcete na něco hodit míč, obvykle se díváte přímo na cíl. Nadhazovač v baseballu sleduje rukavici svého chytače. Basketbalisté střílejí na koš. Ale zkušení bowlingoví hráči se na kuželky téměř nedívají. Samozřejmě naším cílem je, aby koule zasáhla určité kuželky. Ale je mnohem snazší sledovat blízkou značku na dráze než koulet na cíl nějakých 60 stop daleko. Šipky, neboli dálkoměry, se nacházejí 15 stop od faulové čáry. Slouží jako cílová vodítka. Je zde 7 šipek. Prostřední je umístěna přímo ve středu dráhy, v jedné čáře s hlavní kuželkou. Stejně i ostatní šipky jsou svázány s určitými kuželkami.
 • Pomohou nám i značky na rozběhové dráze, které jsou vyznačeny přímo naproti šipkám. Dráha, kterou jste pro svou kouli určili, ovlivňuje místo vašeho postoje a zaměřovaný bod.
 • Nastavení provádíme úpravou výchozí pozice nebo ohniska. Při zaměřování nám pomohou puntíky a šipky. Po každém zásahu vyhodnoťte správnost zaměřování a určete, jak by mělo být změněno.   

Hra s úhly

 • Koule by měla přijít do 1 - 3 kapsy v pravo-levém úhlu. Leváci se snaží hodit kouli zleva doprava a umístit ji do kapsy 1 - 2 . Úhel je velmi důležitý pro shození všech kuželek na jednu ránu (STRIKE), protože pomáhá pohybující se kouli udržet si svou dráhu. Zatáčející koule popisuje dráhu zprava doleva (u praváků) Výsledkem je mnohem silnější úhel se zásahem do kapsy 1 - 3.
 • Pravák může vytvořit postranní úhel i bez jakékoliv kličky tak, že namíří kouli na kapsu z pravé strany dráhy. Za cíl se bere 2. šipka zprava. Dobrý STRIKE je výsledkem zásahu ze silného postranního úhlu.   

Spare

 • Staré bowlingové přísloví praví: "Uhraj spary, strike přijdou". To je zvlášť dobrá rada pro začátečníky. Existuje 1.023 potencionálních kombinací na zahrání SPARE. Ale nehrozte se! S velkou většinou těchto možností se nikdy nesetkáte. I když existuje několik tuctů normálních SPARE kombinací, dají se řešit pomocí několika málo cílů a úhlů.
 • První pravidlo pro zahrání SPARE obsahuje jednoduchou geometrii. Podstatou je překřížení dráhy. Když jsou kuželky na levé straně dráhy, nejlepší výchozí pozice je napravo a naopak. Procvičte si 4 rozdílné SPARE zásahy nebo dráhy použitím této křížící techniky. Odhalíte zvláštní SPARE čáru pro každou kuželku ze zadní řady (kuželky 7,8,9 a10). Pak už existuje jen 1 SPARE dráha, kterou můžete zvolit. To je původní dráha užita při prvním hodu. Použitím těchto 5 drah můžete vytvořit libovolnou SPARE kombinaci. Například dráha nutná ke sražení kuželek 1,2,4 se podobá té k zasažení čísla 8. To je proto, že 8 kuželka je umístěna za druhou kuželkou při základním postavení. Sražení 3 - 6 se podobá dráze pro 9 kuželku, protože 3. kuželka stojí právě před devátou. Kterákoliv SPARE obsahující 5 se háže po stejné dráze, jakou prožijete při zahrání STRIKE.
 • Dráha pro jakékoliv SPARE zahrání v oblasti zadní čáry by měla jít přes třetí nebo čtvrtou prostřední šipku nebo někudy mezi nimi. Každý zásah má i odlišnou výchozí pozici. Stát se dobrým hráčem zásahů SPARE nevyžaduje žádný dlouhý a složitý výčet pravidel. Spíš jde o to vnitřně vidět šikmou dráhu koule a tu pak zrealizovat zásahem. Zkušeností i tréninkem budete tyto zásahy přenášet do reality. Vytvoření trhlin v poli je docela velkým uměním. Místo pro chybu, aby se i kuželka nesklouzla na druhou, je menší než 0,5 palce. Ano, tyto trhliny vyžadují přesný zásah a náhodu. I když se může zdát, že zásahy SPARE postrádají zvláštní kouzlo a přitažlivost, neměly by být přehlíženy. Jejich zvládnutí je totiž nejjistější cestou ke zlepšení výsledku.  

Točivé koule (zatočené hody)

Co způsobuje zatočení? Směr koule je v první řadě určen způsobem a místem jejího hození. Ale kouli obvykle doprovází určité točení či postranní rotace. O to se záměrně snaží zkušení hráči. Začátečníci je zvládnou spíš náhodou a nepředvídatelně. V každém případě způsob, jakým je koule rotována, obvykle působí na její pohyb. Koule točená proti směru hodinových ručiček se pohybuje zprava doleva. Leváci použijí rotace ve směru pohybu hodinových ručiček, pokud potřebují zatočení z levé doprava. V minulosti se bowlingové koule vyráběly z pevného kaučuku nebo plastiku. Dnes se staly oblíbenými koule s urethanovým pouzdrem. Obecně řečeno, urethanové koule víc reagují na točení přenášené na kouli. To znamená, že i více zatáčejí a méně se odchylují po nárazu do kuželek. Předvídatelné uhnutí koule je velkou výhodou, ale začátečníci dosáhnou většího pokroku zlepšením souhry, rovnováhy a celkové přesnosti. Stejně - naučit se správné držení pro točitý hod vyžaduje ne právě krátkou dobu.   

Zvláštnosti točivého hodu

K zatočení koule je za prvé třeba palec, následován prsty. Když se koule vlastní silou smekává z prstů, začíná rotovat. Směr rotace záleží na umístění palce v okamžiku, kdy koule opustila ruku. Pustit kouli nejdříve palcem je přirozené, protože je kratší než ostatní prsty. Nicméně je velmi důležité mít dobře padnoucí kouli. I to je předpoklad dobrého rozběhu směrem k faulové čáře. K zatočení koule umístěte palec do pozice 10 nebo 11 hodin na ciferníku (nebo 1 či 2 hodiny, jste-li levák). Vzpřímený palec (na pozici 12 hodin) zajistí přímý hod). S palcem na pozici k zatočení koule je udržujte zápěstí relativně pevné po celou dobu hodu. Při odhození koule byte měli cítit určité napětí nebo tah v prstech. To je součástí zatočení koule. Naučit se prosté zatočení koule je právě tak snadné jako zvládnout přesný přímý hod. Konečně, mnozí hráči se snaží zvýšit rotaci a sílu zatočení použitím agresivnější práce ruky. Ale nedělejte to na úkor své dobré formy.